Arvonnan säännöt

 1. Arvonnan järjestäjä on Örum Oy, y-tunnus: 2042810-0, Läntinen teollisuuskatu 2, 02920 Espoo.
 2. Arvontaan voivat osallistua kaikki yksityishenkilöt, pois lukien arvonnan järjestelyjen kanssa tekemisissä olleiden yritysten henkilökunta ja heidän perheensä. Yksityishenkilöt voivat osallistua arvontaan vain kerran.
 3. Mikäli arvonnassa hyödynnetään sosiaalista mediaa, sitoutuu osallistuva henkilö noudattamaan ko. sosiaalisen median ikärajaa ja muita käyttöehtoja.
 4. Arvontaan osallistutaan kilpailussa ilmoitetun kehotteen mukaisella toimella ja/tai ilmoittamalla yhteystiedot Örum Oy:n hallinnoimalla sosiaalisen median tilillä tai kotisivulla olevaan lomakkeeseen.
 5. Mikäli voittajaa ei tavoiteta hänen osallistumisensa yhteydessä antamansa yhteystiedon kautta viikon kuluessa kilpailun päättymisestä, voidaan valita tilalle uusi voittaja.
 6. Arvontaan osallistuneiden kesken arvotaan erilaisia palkintoja. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi. Järjestäjä pidättää oikeuden vaihtaa ilmoitetut palkinnot toisiin vastaaviin.
 7. Arvontaan osallistuneiden henkilötietoja säilytetään kolme kuukautta arvonnan suorittamisen jälkeen. Arvontojen yhteydessä saatuja yhteystietoja käytetään ainoastaan palkintojen toimittamiseen, ellei osallistumisen yhteydessä ole pyydetty ja saatu lupaa muuhun markkinointikäyttöön.
 8. Palkinnot toimitetaan järjestäjän kustannuksella vain Suomessa oleviin osoitteisiin. Palkinnon saaja vastaa kaikista muista tavarapalkinnon käyttämiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.
 9. Arvonnan järjestäjä ei ole vastuussa vahingosta tai kustannuksista, jotka todistetusti tai väitetysti aiheutuvat, suoraan tai epäsuorasti, osallistumisesta arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä. Järjestäjä ei vastaa teknisistä vioista tai muista syistä, jotka saattavat estää tai haitata henkilön mahdollisuutta osallistua arvontaan.
 10. Järjestäjä sitoutuu huolehtimaan näissä säännöissä mainituista palkinnoista aiheutuvat mahdolliset verot.
 11. Kaikki arvontaan osallistuvat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä.
 12. Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa sääntöjä.