E-Expert–sähköautosertifikaatti antaa autokorjaamolle lyömättömät kilpailuedut

10.08.2021


 

Örumin e-Expert–sertifikaatti tuo korjaamolle merkittäviä etuja. – Konsepti tarjoaa muun muassa jatkuvan koulutuksen, teknisen tuen ja tarvittavien työkalujen kautta korjaamolle valmiuden huoltaa ja korjata nykyaikaisia sähkö- ja hybridiajoneuvoja merkistä riippumattomassa monimerkkiympäristössä, e-Expert–konseptista vastaava johtaja Frans Malmari kertoo.

E-Expert–konsepti tarjoaa korjaamolle valmiuden korjata sähkö- ja hybridiajoneuvoja merkkiriippumattomassa ympäristössä – käytännössä se tarkoittaa jatkuvaa koulutusta, teknisen tuen ja tarvittavia työkaluja korjaamolle.

– E-Expert konsepti tarjoaa korjaamolle ainutlaatuisen kilpailuedun ja mahdollisuuden olla tekniikan kehityksen etulinjassa ottamassa haltuun nopeasti kasvavaa sähkö- ja hybridiautojen huolto- ja korjausmarkkinaa, e-Expertistä vastaava johtaja Frans Malmari alleviivaa.

Malmarin mukaan e-Expert–konseptissa korjausmentelmiä kehitetään yhdessä e-Expert-korjaamoiden ja Diagnon huippuasiantuntijoista koostuvan teknisen palvelun kanssa. Menestystarinana voi mainita esimerkiksi, että konseptikorjaamoissa on tehty ensimmäisiä korkeajänniteakun korjauksia akkuihin, joihin valtuutetulla merkkikorjaamolla ei ole tarjota korjausmenetelmää. Korjauksia on tehty tarkasti dokumentoiden ja e-Expert–konseptin tarkkojen ohjeiden määritteleminä.

Sähköautoilijat nopeasti asiakassegmentiksi

Autokorjaamon valmius reagoida nopeasti kasvavaan liikenteen ja autoilun sähköistymiseen kannattaa päivittää pian, sillä sähkö- ja hybridiautojen lukumäärä tieliikennekannassa kasvaa kiihtyvällä vauhdilla.

– Sähköautojen huoltokyselyt tulevat tutuiksi korjaamoille varsin pian. Kun tarkastelee uusina myytyjen ajoneuvojen tilastoja, voi nähdä, että niistä noin puolet on siirtynyt valtuutetusta merkkihuollosta merkistä riippumattoman korjaamon asiakkaaksi noin viiden vuoden kuluessa. Se on yllättävän lyhyt aika ja tarkoittaa korjaamon kannalta sitä, että valmistautuminen kannattaa aloittaa viimeistään nyt kouluttamalla henkilökuntaa ja hankkimalla korjaamolle oikeita työkaluja ja varusteita.

Malmari kertoo, että e-Expert–korjaamot huoltavat kaikki sähkö- ja hybridiautot aina auton valmistajan huolto-ohjelman mukaisesti käyttämällä laadukkaita varaosia. Tällöin myös autojen mahdollinen tehdastakuu säilyy.

– E-Expert–korjaamoilla käy uudehkojen autojen lisäksi myös vanhempaa kalustoa. Ajoneuvon ikääntyessä ilmaantuu vikoja, joita uusissa autoissa ei vielä ole, ja auton valmistajallakaan ei näistä dokumentaatiota löydy. e-Expert–korjaamolla tuleekin tilanteita vastaan, joihin ei ole olemassa ohjeita tai työkaluja. Tällöin mekaanikolta edellytetään hyvää osaamista, jotta työ pystytään tekemään turvallisesti ja ajoneuvo säilyy turvallisena niin auton korjaajalle kuin sen käyttäjällekin. Näissä tilanteissa korjaamo on usein yhteydessä e-Expert–korjaamoille tarkoitettuun tekniseen tukeen, jonka kanssa mietitään yhdessä, kuinka työ saadaan toteutettua turvallisesti, Malmari kertoo.

Koulutus on kattavaa ja päivittyvää

Millä tavoilla ja kuinka pitkään e-Expert-korjaamon henkilökuntaa koulutetaan ja kuinka paljon täydentävää oppia on tarjolla?

– E-Expert–korjaamolla tulee tällä hetkellä olla vähintään yksi koulutettu e-Expert–mekaanikko. Hänellä tulee koulutuksen alkaessa olla hyvä perusosaaminen ja kokemus sähkötekniikan perusteista sekä ajoneuvojen sähköisestä vianmäärityksestä. Koulutus alkaa kansallisesti edellytettävällä “Autoalan sähkötyöturvallisuus SFS6002”-koulutuksella. Tätä seuraa kahden päivän mittainen e-Expert–peruskoulutus, joka antaa valmiudet työskennellä sähkö- ja hybridiautojen korkeajännitejärjestelmien kanssa, sekä hyödyntää e-Expert–korjaamoille tarjolla olevaa materiaalipankkia ja teknistä tukea.

– E-Expert–korjaamoille pakollisia jatkokoulutuksia on kahdesta neljään päivään vuosittain. Ne sisältävät muun muassa opiskelua korkeajänniteakkujen korjauksiin ja korkeajännitejärjestelmän syvempään vianmääritykseen. Kaikki e-Expert–koulutukset ovat eksklusiivisesti vain ko. korjaamoille kohdennettuja. Korjaamon osaamisen kehittymistä tuetaan myös materiaalipankilla sekä Diagnon huippuasiantuntijoiden toteuttamalla teknisellä tuella, tarvittaessa myös etäyhteyksillä.

Expert-konsepti myös dieselautoihin

E-Expertin lisäksi Örum tarjoaa korjaamoille myös Diesel Expert -konseptia. Se tarjoaa korjaamolle osaamisen ja teknisen tuen nykyaikaisten dieseljärjestelmien sekä niihin liittyvien päästöjenhallintajärjestelmien huoltoihin ja korjauksiin.

– Dieselmoottoreiden kuolemaa julistavista otsikoista huolimatta dieselautoja on ja tulee olemaan meidän tieliikenteessämme vielä pitkään. Järjestelmät ovat toiminnaltaan monimutkaisia ja tiedämme, että dieselosaamiselle on koko ajan tarvetta, Frans Malmari perustelee.

Hänen mukaansa Örumin Expert -konseptit tuovat monenlaisia etuja korjaamolle. Näkyvyyden osalta esimerkiksi Expert-logo korjaamon seinässä on merkkinä auton käyttäjälle, että tässä korjaamossa on aiheeseen koulutettu henkilöstö.

– Suurin hyöty korjaamolle on ennen kaikkea mahdollisuus kulkea kehityksen kärjessä ja varmistaa oma kilpailukyky nopeasti muuttuvassa ja monimutkaistuvassa ajoneuvojen huolto- ja korjausmarkkinassa.

Diagno on e-Expertin raudanluja kumppani ja palvelee nopeasti, kattavasti ja tarkasti – nyt myös kokonaan uusilla verkkosivuilla!

Diagnon uudet verkkosivut antavat nykyisille ja tuleville asiakkaille nopeasti ymmärryksen palveluista ja laitteista, joita Diagnolla on kattavasti tarjolla. Toimitusjohtaja Juha Seppälä kertoo, miten sivusto toimii ja millä tavalla asiakkaat hyötyvät yhteistyöstä Diagnon kanssa.

Miten korjaamo voi aloittaa yhteistyön Diagnon kanssa?

– Diagnon nettisivuilta voi laittaa tarjouspyyntöjä ja sieltä löytyy myös myyntipäälliköidemme yhteystiedot. Myös emoyhtiö Örum-konsernin myyntikenttä on käytettävissänne. Diagno tekee kauppaa käytännössä kaikkien yritysasiakkaiden kanssa.

Miten korjaamo hyötyy yhteistyöstä Diagnon kanssa?

– Diagnolta saa laitteet ja myös palvelut laitteiden käyttöön. Valtakunnallinen, ja markkinoiden suurin huoltoverkosto takaa, että laitteet pysyvät toimintakuntoisina. Laitteiden käyttöön ja autojen korjaamiseen tarvitaan tietoa ja tähän Diagnolta löytyy sekä kattavat koulutuspalvelut että tekninen hotline.

Kuinka nopeasti Diagno voi reagoida, jos yhteistyökorjaamo tarvitsee esimerkiksi teknistä apua tai huoltoa?

– Tekninen tukemme palvelee arkisin kello 8-16. Laitetekninen tuki kuuluu kaikille Diagnon korjaamolaiteasiakkaille. Sen lisäksi Diagnolla on vuosisopimuksella saatavilla tekninen palvelu ajoneuvojen korjauksiin ja vianetsintään.

Minkälainen asiantuntijakaarti Diagnolla on palveluksessanne?

– Diagnon teknisessä palvelussa on seitsemän alan huippuasiantuntijaa, jotka ratkovat korjaamoiden kanssa auton korjaukseen liittyviä ongelmia päivittäin. Huollon työnjohto palvelee myös arkisin klo 8-16. Diagnolla on yli 20 huoltomekaanikkoa eri puolilla Suomea sekä laaja yhteistyökumppaniverkosto, jotta korjaamon tarpeisiin pystytään vastaamaan nopeasti.

Minkälaista koulutusta Diagno antaa korjaamohenkilöstölle?

– Suurin osa koulutuksistamme on jaettu useammalle tasolle, jolloin koulutuksista pystytään muodostamaan looginen koulutusputki ja jokainen pystyy osallistumaan sopivan tasoiselle kurssille. Diagno tekee myös osaamiskartoituksia, jonka perusteella mekaanikolle voidaan rakentaa yhdessä korjaamon kanssa sopiva, yksilöllinen koulutusputki. Diagno piti viime vuonna yli 2 000 henkilökoulutuspäivää, vaikka elimme poikkeusoloissa. Diagnon yleisen koulutuskalenterin löytää nettisivuilta. Koulutuksia järjestetään erittäin paljon myös korjaamokohtaisesti tai usemman korjaamon ryhmille, ne ovat kustannustehokas tapa korjaamoille päivittää osaamista – ilman matka- ja majoituskuluja.

Diagnon sivusto on uusittu, mitä uutta on tuotu mukaan?

– Laite- ja palveluvalikoimamme on entistä paremmin esillä ja niiden ominaisuuksia pääsee vertailemaan. Halutusta kokonaisuudesta saa vaivattomasti myös tarjouksen. Olemme sivustouudistuksen ensimmäisessä vaiheessa. Uudistus tulee sisältämään rekisteröityneille käyttäjille verkkokaupan osto- ja vuokrausominaisuuksin sekä monipuolisen asiakaskohtaisen korjaamoportaalin erilaisten palveluiden käyttämiseen.

Tutustu tarkemmin: diagno.fi