Kylmäaineet murroksessa

30.05.2018

Vuodesta 2015 lähtien EU on rajoittanut markkinoille saatettavien HFC-yhdisteiden, fluorihiilivetyjen määrää F-kaasuasetuksella. Ajoneuvopuolella yleisesti käytetty kylmäaine R134a kuuluu tähän ryhmään eli se on korkean ilmastonlämpenemisvaikutuksen omaava ns. kasvihuonekaasu.

EU:n alueella HFC-yhdisteiden valmistajille ja maahantuojille on asetettu kiintiöt, jotka laskevat vaihteittain. Arvioidaan, että vuoteen 2018 mennessä HFC-yhdisteiden saatavuus on vähentynyt 63 prosenttiin vuosien 2009-2012 keskiarvosta ja vuoteen 2030 mennessä tarjonta laskee 21 prosenttiin. EU:n lopullisena tavoitteena on ajaa alas näiden kylmäaineiden käyttö ympäristölle haitallisena. F-kaasuasetuksen vaikutukset näkyivät keväällä 2018 markkinoilla ajoittain R134a-kylmäaineen saatavuuspuutteina ja hinnankorotuksina.

Uusi standardi koskee vuodesta 2017 eteenpäin kaikkia uusia ajoneuvoja

Autoteollisuudessa uusien automallien ilmastointilaitteissa on pitkälti yleistynyt käytettäväksi kylmäaine R1234yf, koska sen ilmastoa lämmittävä vaikutus on huomattavasti pienempi. EU:n jäsenvaltioiden on tullut uusien automallien tyyppihyväksynnässä siirtyä ympäristöystävällisempään, alle GWP 150 arvon kylmäaineeseen viimeistään 1.1.2013 alkaen. Vuodesta 2017 eteenpäin standardi on koskenut kaikkia uusia ajoneuvoja.

Huomioitavaa on, että eri kylmäaineita ei saa sekoittaa keskenään, kylmäaineella R1234yf toimiviin ilmastointilaitteisiin ei saa huollossa lisätä R134a-kylmäainetta eikä päinvastoin. Kylmäaine R1234yf edellyttää täysin omat huoltolaitteet. Ympäristövaikutuksista johtuen kylmäaineita saavat käsitellä vain pätevöityneet asentajat ja Tukesin kylmäainerekisteriin hakeutuneet yritykset.

GWP-arvo määrittää kylmäaineen ilmastovaikutuksen

Kasvihuonekaasun lämmitysvaikutus esitetään GWP-arvolla (Glowal Warming Potential). Hiilidioksidin GWP- arvo on 1, R1234yf kylmäaineen GWP-arvo on 4 ja R134a kylmäaineen GWP-arvo on 1430. Mitä suurempi luku, sitä haitallisempaa.

Kuva: HFC-yhdisteiden vähentäminen v. 2015-2030. Markkinoille saatettavien HFC-yhdisteiden määrä (% 2009-2012 tasosta CO2-ekvivalentteina). Lähde: Ympäristöministeriö

Fluorattujen kasvihuonekaasujen vähentäminen asteittain EU:ssa v. 2030 mennessä.

Korjaamoiden kannalta tärkeimmät huomioitavat asiat

  • Eri kylmäaineita ei saa sekoittaa keskenään, kylmäaineella R1234yf toimiviin ilmastointilaitteisiin ei saa huollossa lisätä R134a-kylmäainetta eikä päinvastoin.
  • Ympäristövaikutuksista johtuen kylmäaineita saavat käsitellä vain pätevöityneet asentajat ja Tukesin kylmäainerekisteriin hakeutuneet yritykset.