Örum panostaa markkinointiin

04.05.2020

Suunnitelmallisuus, aktiivinen viestintä ja laadukas sisältömarkkinointi tukevat ketjuyrittäjän liiketoimintaa. Avain onnistumiseen löytyy loppuasiakkaan tarpeiden tunnistamisessa.

Kevään 2020 aikana tehty yhteistyö sisältömarkkinoinnin ammattilaisen Storybound Oy:n kanssa synnytti Örumille uuden sisältömarkkinoinnin prosessin, joka huomioi suunnitelmallisesti ja entistä kattavammin myös ketjuyrittäjien liiketoiminnan tukemisen.

Ajankohtaisista aiheista pyritään tiedottamaan mahdollisuuksien mukaan jo ennakkoon, esimerkiksi tuleviin suurempiin ja pienempiin mainos- ja myyntikampanjoihin liittyen. Keskustelua pyritään aktivoimaan muun muassa ketjuyrittäjien omassa FB-ryhmässä sekä verkkosivustoille juuri yrittäjille tuotettavilla lisäarvollisilla sisällöillä.

Tuttujen perjantaikirjeiden lisäksi uuteen markkinoinnin kuukausirytmiin kuuluu kaksi isompaa teemoitettua kampanjaa, jotka käsittävät niin artikkelin, sähköpostit kuin sisäisen ja julkisen some-viestinnän, sekä pienempiä kampanjalähtöjä sähköpostien ja someviestinnän sekä -mainonnan muodoissa.

Keskiössä toimivat kanavat ovat Örumin verkkosivusto, Örumnet, sähköposti, sekä julkiset ja sisäiset ketjun FB-ryhmät.

Verkkoon tuotetaan myös ketjuyrittäjän loppuasiakasta puhuttelevaa, tarvelähtöistä sisältöä, sekä laajempia sidosryhmiä kiinnostavaa alan asiasisältöä, joka mielikuvan ja asiantuntijuuden vahvistamisen kautta tukee myyntiä myös pidemmällä tähtäimellä.

Uuteen prosessiin siirrytään toukokuussa, jonka aikana kaikki edellä mainitut formaatit pilotoidaan ja jonka jälkeen pystymme myös hiomaan tekemistä mahdollisten uusien havaintojen pohjalta. Työ tähtää jatkuvan markkinoinnin tekemiseen, joka tukee myyntiä niin ajankohtaisissa sesongeissa kuin vuositason tuloksissa.

Örumin markkinointi