Örum vahvistaa vastuullisuuttaan ISO 14001:2015 -sertifikaatilla

05.12.2023

Örum jatkaa vahvaa sitoutumistaan vastuullisuuteen, joka on olennainen osa yrityksen strategiaa. Yrityksen vastuullisuusohjelma on suunniteltu konkretisoimaan strategiset tavoitteet päivittäiseen toimintaan. Ohjelma kattaa useita osa-alueita, kuten ympäristönsuojelu, työntekijöiden hyvinvointi ja toimitusketjun läpinäkyvyys. Yhtenä esimerkkinä ympäristönsuojelusta yritys on aloittanut siirtymän sähköisiin jakeluautoihin ja pyrkinyt useilla eri toimenpiteillä vähentämään kiinteistön sähkön kulutusta.

”Olemme ylpeitä siitä, että Örumin Juvanmalmin toiminnoille on myönnetty ISO 14001:2015 -sertifikaatti. Sertifikaatti vahvistaa sitoutumisemme korkeisiin ympäristöstandardeihin ja osoittaa jatkuvaa pyrkimystämme ympäristövastuuseen.”, sanoo Nina Serlachius, Örumin logistiikka- ja vastuullisuusjohtaja.

Örum näkee vastuullisuuden keskeisenä kilpailuetuna, ja se aikoo jatkaa investointeja ja toimenpiteitä vastuullisuuden edistämiseksi. Tavoitteena on olla edelläkävijä alallaan sekä kannustaa muita yrityksiä seuraamaan vastuullisuuden polkua.