Varaosia ja korjaamopalveluita tuottava Örum Oy Ab on joutunut tietomurron kohteeksi perjantaina 3.11.2023

07.11.2023

Ulkopuolinen taho pääsi takuuportaalin liitteitä sisältävään kansioon käsiksi ja siirsi sieltä tallennettuja tiedostoja, kuten takuuhakemuksen kohteena olleiden ajoneuvojen työmääräimiä ja niihin mahdollisesti kirjattuja autonomistajien tai -haltijoiden nimi- ja yhteystietoja.

Heti tietomurron selvittyä Örum katkaisi ulkopuolisten tahojen yhteydet kansioon vaihtamalla tietokannan käyttöavaimet. Lisäksi Örum on tiedottanut tapauksesta korjaamoasiakkaitaan sekä tehnyt ilmoituksen viranomaisille.

Örumin tiedossa ei ole, että kenenkään vuotaneita nimi- ja yhteystietoja olisi väärinkäytetty. Mikäli tällainen epäilys syntyy on autonomistajan- tai haltijan hyvä tutustua tarkemmin seuraaviin ohjeisiin: orum.fi/ohjeita-tietoturvaloukkauksen-kohteeksi-joutuneille/

Örum pyytää autonomistajia seuraamaan erityisen tarkasti mahdollisia huijausyrityksiä, joissa vuodettuja tietoja voidaan käyttää hyväksi.

Örum pahoittelee autonomistajille mahdollisesti aiheutuvaa vaivaa.