ILMOITUSKANAVA

Olemme Örumissa sitoutuneet vastuulliseen ja eettiseen toimintaan. Suhtaudumme vakavasti kaikkiin epäilyksiin liittyen mahdollisesti laittomaan tai epäeettiseen toimintaan ja kannustamme tuomaan ne tietoomme aina, kun siihen on perusteita.

Örumin Ilmoituskanava tarjoaa kaikille yhtiön työntekijöille, toimittajille, asiakkaille sekä muille sidosryhmille mahdollisuuden ilmoittaa havaitsemistaan toimista, jotka eivät ole yhtiömme toimintaperiaatteiden mukaisia ja voivat vahingoittaa yksilöitä, yhtiötämme tai ympäristöä.

Henkilöstön osalta ensimmäinen askel on ottaa epäasiallinen toiminta puheeksi oman esimiehen tai johdon kanssa. Mikäli tämä ei jostain syystä ole mahdollista, niin ilmoituskanava on hyvä ratkaisu tiedon välittämiseksi.

Ilmoituskanava on EU:n Whistleblower-direktiivin mukainen kanava väärinkäytösten ilmoittamiselle. Ilmoituksen voi tehdä alla olevan lomakkeen kautta. Voit kertoa henkilöllisyytesi tai lähettää ilmoituksen nimettömästi. Suosittelemme yhteystietojesi jättämistä, jotta sinuun voidaan tarvittaessa olla yhteydessä tutkintaprosessin aikana.

Tee ilmoitus