Örum Groupin Yritysvastuuohjelma

Eettisyys ja Vastuullisuus ovat johtavia periaatteita kaikissa konsernin liiketoiminnoissa ja Örum sitoutuu toimimaan näiden mukaisesti.

Eettisyys tarkoittaa vahvaa hallinnointimallia, sopimusten kunnioittamista, lakien ja asetusten noudattamista, lahjomattomuutta, reilua kilpailua, ja eettistä sekä ihmisoikeuksia kunnioittavaa toimintaa.

Vastuullisuus tarkoittaa ympäristön suojeluun sitoutumista, sosiaalisten ja hallinnollisten arvojen kunnioittamista sekä niiden johtamista läpi kaikkien Örum konsernin toimintojen.

Vastuullisuusohjelma luo perustan tavoitteiden asettamiselle ja jatkuvalle parantamiselle.

Örum konsernilla on neljä fokusaluetta eettisyyden ja vastuullisuuden osa-alueilla. Jokaiselle fokusalueelle on määritetty avaintoimenpiteet sekä tavoitteet 2022-2025

Ympäristöystävällisen autoilun tukeminen

  • Sähkö- ja hybridiutojen korjaamoketjun rakentaminen
  • Korjaamoiden huolto-osaamisen lisääminen koulutusten kautta

Vastuulliset tuotteet ja pakkausratkaisut

  • Hankintakanavien eettisyys – edellytämme Vastuullisuus-ohjelmaa tavarantoimittajiltamme
  • Vähennämme pahvin määrää pakkauksissa

Toimitusketjun ympäristövaikutusten pienentäminen

  • Sähkön kulutuksen vähentäminen kiinteistöissä
  • Fossiilisten polttoaineiden vähentäminen
  • Jätteen lajittelemisen ja kierrätämisen lisääminen

Vastuullinen työnantaja ja kumppani

  • Tasa-arvon, työturvallisuuden ja terveyden edistäminen
  • Lakien ja sääntöjen noudattaminen, sopimusten kunnioittaminen
  • Mahdollisuus ilmoittaa väärinkäyttöepäilyistä Whistleblowing-kanavaan